Súhlasím s uchovávaním cookies na mojom zariadení pre tento web, ktoré sú nutné pre úplnú funkčnosť tohto webu.   Zistiť viac X 
Vyhlasujem že som sa oboznámil/a s Informáciou o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú na stránke www.uniza.sk v časti/sekcii Ochrana osobných údajov, a tejto informácii som porozumel.   X 
Prihlásenie

meno
heslo  
Informácie o prihlásení

Používajte prihlasovacie meno a heslo z univerzitného LDAP účtu, prípadne ako meno môžete zadať svoje osobné číslo, UPN identifikátor, alebo svoju univerzitnú emailovú adresu.

Aktiváciu účtu - v prípade, ak ste ešte nepoužili LDAP účet, aktivujte si ho tu.

Zabudnuté heslo získate na stránke správy LDAP účtov.
SAAVŠ

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je novozriadená verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.

Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.

Štandardy
Žiadosti
© 2016-2022 Žilinská univerzita v Žiline, Centrum informačných a komunikačných technológií.
Použitie cookiesOchrana osobných údajov